Cheltuieli publice

Finanțeză

relaţii economico-sociale în expresie bănească care se manifestă între stat pe de-o parte şi persoane fizice şi juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului în copul îndeplinirii funcţiilor acestuia.

Română

tot ce cheltuiește statul, nu doar din venituri bugetare