Venituri bugetare

Finanțeză

resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute de lege, după caz, în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi altele prevăzute de lege.

Română

banii care intră la buget