Bugetul cetățeanului – București

Bugetul municipiului București se bazează pe venituri de 3,950,896,000 lei și pe cheltuieli de 4,169,896,000 lei, ceea ce înseamnă un deficit de 219 milioane lei (cel mai mare din ultimii ani).

Pentru că banii sunt limitați, dar mai ales pentru că sunt banii tăi de taxe și impozite, te invităm să alegi tu pe ce ar trebui să se ducă banii. Noi ne angajăm să trimitem aceste propuneri către autorități și să le promovăm până când bugetul va arăta așa cum vor cetățenii.


Valorile de mai jos sunt exprimate in mii de lei.

 
0
Cheltuieli:
 • Administrarea propriu-zisă a primăriei


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Tergiversarea alocărilor pentru reabilitarea vechiului sediu a dus deja la costuri suplimentare semnificative
  • Bugetul alocat pentru chirii este de 14 mil de lei, costuri care se vor prelungi şi în bugetele următoare

  Dezavantaje

  • Efortul bugetar pentru sediul PMB este deja destul de mare, iar dacă se menţine actualul ritm de plată, costurile legate de sediu se vor finaliza în 2017
  • Plăţile suplimentare ar afecta un buget de investiţii care este deja deficitar în domenii precum infrastructura, care este mult mai urgentă

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani pentru alte proiecte noi
  • Dacă nu se pot realiza lucrările, sunt bani aruncați

  Dezavantaje

  • Fără acestea nu se poate aplica pentru alte finanțări (cum ar fi cele europene)
  • Trebuie gândit în perspectivă, iar pentru asta sunt necesare studii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Costurile cu bunurile și serviciile sunt în mare măsură nedetaliate, se poate presupune că sunt costuri care nu sunt neapărat necesare
  • Această sumă se poate economisi și dintr-o mai bună planificare a achizițiilor

  Dezavantaje

  • Pot apărea multe cheltuieli neprevăzute și un astfel de capitol oferă o oarecare flexibilitate
  • Aceste costuri vor scădea automat dacă se reușește mutarea în vechiul sediu al primăriei

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Investiția este una de 19.3 milioane și încă nu s-a executat nimic din ea, poate fi în continuare amânată
  • Suma alocată din bugetul pe 2016 nu va permite oricum finalizarea ei foarte curând

  Dezavantaje

  • Este o investiție necesară, planificată de multă vreme
  • Amânarea ar putea însemna o creștere a valorii acesteia

Detalii

Cele mai mari sume se duc către cheltuielile cu bunuri și servicii însă, din păcate, o foarte mare parte a acestora nu sunt detaliate, fiind direct incluse la capitolul ”Alte cheltuieli” (unde sunt alocate aproape 75 milioane de lei). În graficul de mai jos sunt evidențiate capitolele bugetare din categoria ”Bunuri și servicii” pentru care sunt alocate sume mai mari de 1 milion de lei. Se observă că și în acest an municipalitatea alocă 14 milioane de lei pentru chirie, ceea ce poate presupune că nu se așteaptă o mutare prea curând în vechiul sediu al PMB.

În acest capitol sunt incluse următoarele obiective de investiții, în valoare totală de 64,475,000 lei:

 • Învățământ


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Eforturile pentru a acoperi sumele rămase de plată sunt foarte mici şi astfel s-ar finaliza 26 de contracte
  • Ar exista o prioritizare mai bună, astfel încât anul viitor să poată fi acoperite integral şi finalizate alte reabilitări de unităţi de învăţământ

  Dezavantaje

  • Alocările actuale, chiar şi mici, duc la continuarea lucrărilor la cât mai multe unităţi de învăţământ
  • Plăţile suplimentare ar afecta un buget de investiţii care este deja deficitar în domenii precum infrastructura, care este mult mai urgentă

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Cele patru grădiniţe cuprinse în program au alocat un buget mic deşi în Capitală există o nevoie de mai multe unităţi de învăţământ preşcolar
  • Ar exista o prioritizare mai bună, astfel încât anul viitor să poată fi acoperite integral şi finalizate alte reabilitări de unităţi de învăţământ

  Dezavantaje

  • Alocările actuale, chiar şi mici, duc la continuarea lucrărilor la cât mai multe unităţi de învăţământ
  • Plăţile suplimentare ar afecta un buget de investiţii care este deja deficitar în domenii precum infrastructura, care este mult mai urgentă

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Ar exista o prioritizare mai bună, astfel încât anul viitor să poată fi acoperite integral şi finalizate alte reabilitări de unităţi de învăţământ
  • Ar fi finalizate 73 de unităţi de învăţământ şi prin redistribuirea de 25% din bugetul celorlalte investiţii pentru 2015 ar exista venituri în plus de 18.957.500 lei

  Dezavantaje

  • Alocările actuale, chiar şi mici, duc la continuarea lucrărilor la cât mai multe unităţi de învăţământ
  • Plăţile suplimentare ar afecta un buget de investiţii care este deja deficitar în domenii precum infrastructura

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani nici pentru finalizarea celor vechi
  • Alocările sunt prea mici ca să fie terminate în timp util

  Dezavantaje

  • Multe dintre proiecte sunt necesare și promise
  • E bine să fie începute lucrările, poate așa există vreo șansă de finalizare

Detalii

Sumele alocate pentru acest domeniu se împart aproape egal între: transferuri către unități de învățământ (aproape 40 milioane de lei), investiții în unități de învățământ (30 milioane de lei) și rambursări de credite (aproape 30 milioane de lei din împrumutul contractat de PMB de la Banca Europeană de Investiții pentru reabilitarea unităților de învățământ). Împărțirea pe tipuri de învățământ arată astfel:

Din păcate, nici în 2016 nu pare că vor fi încheiate plățile pentru investițiile în unitățile de învățământ realizate din împrumutul de la BEI. De aceea, la lucrările din împrumutul contractat, valoarea investițiilor a crescut de la 894,467,000 lei la 1,072,770,640 lei și din valoarea rămasă de executat (119,993,640 lei) în 2016 va fi acoperit mai puțin de un sfert din bugetul local, respectiv 27,975,000 lei.

Pe lângă aceste obiective în continuare, există programate o serie de investiții noi, fiind programate lucrări de execuție și servicii de proiectare pentru 10 grădinițe, fiind alocați câte 200.000 lei pentru fiecare dintre acestea în bugetul pe 2016. La acestea se adaugă cheltuielile pentru două studii de fezabilitate pentru două after schools, fiecare în valoare de 125,000 lei.

 • Cultură, recreere și religie


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani nici pentru finalizarea celor vechi
  • Alocările sunt prea mici ca să fie terminate în timp util

  Dezavantaje

  • Multe dintre proiecte sunt necesare și promise
  • E bine să fie începute lucrările, poate așa există vreo șansă de finalizare

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Spre deosebire de alte domenii, sumele rămase fac fezabilă finalizarea proiectelor
  • Pierdererea sumelor absorbite deja ar duce la o gaură mare în buget

  Dezavantaje

  • Întârzierile în realizarea lucrărilor pot continua și există riscul de a pierde și mai mulți bani
  • Bugetul este deja în deficit și există alte proiecte prioritare

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani pentru alte proiecte noi
  • Dacă nu se pot realiza lucrările, sunt bani aruncați

  Dezavantaje

  • Fără acestea nu se poate aplica pentru alte finanțări (cum ar fi cele europene)
  • Trebuie gândit în perspectivă, iar pentru asta sunt necesare studii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Sunt deja multe întârzieri, ceea ce duce la costuri suplimentare
  • Efortul de finalizarea a lucrărilor va permite începerea altor lucrări

  Dezavantaje

  • Nu vor rămâne suficiente resurse pentru alte proiecte
  • Toate proiectele sunt prioritare, nu doar acestea

Detalii

Cea mai mare parte a acestui buget se duce în transferuri către instituțiile din subordinea primăriei, dar și către plățile rămase de efectuat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nefinalizate la sfârșitul anului 2015, precum și către alte obiective de investiții.

Pe lângă aceste investiții, din bugetul local mai sunt prognozate pentru 2016 cheltuieli de investiții de aproape 66.4 milioane lei pentru investiții vechi, pentru care încă nu au fost efectuate plățile finale. Pentru aceste obiective de investiții, valoarea inițială a crescut de la aprobarea proiectului până în prezent cu 214,433,000 lei.

 • Locuințe, servicii și dezvoltare publică


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Costurile au crescut din cauza întârzierilor
  • Sunt proiecte necesare si indelung promise

  Dezavantaje

  • Nu vor rămâne suficiente resurse pentru alte proiecte
  • Toate proiectele sunt prioritare, nu doar acestea

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani nici pentru finalizarea celor vechi
  • Alocările sunt prea mici ca să fie terminate în timp util

  Dezavantaje

  • Multe dintre proiecte sunt necesare și promise
  • E bine să fie începute lucrările, poate așa există vreo șansă de finalizare

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani pentru alte proiecte noi
  • Dacă nu se pot realiza lucrările, sunt bani aruncați

  Dezavantaje

  • Fără acestea nu se poate aplica pentru alte finanțări (cum ar fi cele europene)
  • Trebuie gândit în perspectivă, iar pentru asta sunt necesare studii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Există o nevoie mare de locuințe sociale
  • Sumele alocate până în prezent sunt foarte mici

  Dezavantaje

  • Nu există resurse suficiente nici pentru lucrările deja începute
  • Resursele mici vor face ca aceste lucrări să fie finalizate greu

Detalii

Cele mai multe cheltuieli de la acest capitol sunt destinate investițiilor și cheltuielilor asimilate investițiilor. Lista obiectivelor de investiții pentru 2016 mizează pe 136,797,710 lei din bugetul local și 21,283,010 din fonduri externe nerambursabile.

Investițiile din acest domeniu dovedesc foarte bine la ce duce lipsa de prioritizare a obiectivelor și contractarea proiectelor mult peste capacitatea financiară a Bucureștiului. Numai pentru obiectivele de investiții în continuare costurile au crescut, față de valoarea inițială, cu peste jumătate de miliard de lei.

Cu toate acestea, sunt planificate trei obiective de investiții noi, în valoare de peste 240 milioane lei, pentru care se alocă din bugetul pe 2016 prin credite bugetare doar puțin peste 500,000 lei. În categoria cheltuielilor asimilate investițiilor, sunt prognozate achiziții de terenuri în valoare de 15,360,890 lei și de imobile în valoare de 700,000 lei. La acestea se adaugă 2,210,000 lei pentru studii de fezabilitate și consultanță (din care 500,000 lei pentru studiu și consultanță pentru locuințe sociale și de tineret în Șoseaua Vitan-Bârzești).
O sumă considerabilă – 25,812,000 lei – este alocată pentru cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările. Parte dintre aceste lucrări au început deja și pentru unele dintre obiective au crescut și costurile inițiale estimate. Pentru proprietățile primăriei sunt alocate 3.2 milioane lei, astfel: Hala Matache (700,000 lei), Lipscani nr. 70 (500,000 lei), Hanul Roșu (500,000 lei) și clădirile cu risc seismic din Centrul Vechi (1,500,000 lei). Pentru dezvoltarea sistemului de locuințe general se alocă 22,612,000 lei (patru lucrări începute și 25 obiective noi), iar costurile de proiectare și expertizele tehnice mai alocate 1,183,000 lei.
Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului “Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public , precum si a drumurilor aferente ansamblurilor de locuinţe Henri Coanda sect I LOT si LOT II, un proiect ale cărui costuri au crescut de la 2.3 milioane lei la 15.3 milioane lei, sunt alocați în acest an 3,837,000 lei, deși până acum nu a fost efectuată nicio plată.
De asemenea, sunt planificate studii de urbanism în valoare de 28,239,000 lei, dintre care patru sunt deja începute. Cele șapte studii noi au alocate 5,572,000 lei dintr-o valoare totală estimată de 8,303,000 lei.

 • Protecția mediului


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Este nerealist faptul că se va reuși finalizarea investiției până la sfârșitul lui iunie
  • Sunt alocate resurse pentru elaborarea unui alt proiect

  Dezavantaje

  • Primăria ar pierde și cele aproape 40 mil lei absorbite până acum
  • Este un proiect necesar

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Cea mai ieftină soluție pentru realizarea proiectului
  • Soluție rapidă pentru rezolvarea problemei bicicliștilor

  Dezavantaje

  • Este o soluție provizorie
  • Sunt deja alocate sume pentru realizarea unor piste de biciclete

Detalii


În domeniul protecției mediului, cele mai multe cheltuieli sunt realizate pentru investiții – acestea au o valoare totală de peste 2 miliarde lei și, deși sumele plătite până la sfârșitul anului trecut sunt de doar 44.68 milioane lei, pare că nu vor fi finalizate în 2016, fiind alocate doar 280.58 milioane lei. Și aici ne întâlnim cu același efect al proastei gestionări a fondurilor europene, marea majoritate a sumelor alocate fiind destinate continuării proiectelor pentru care a fost pierdută finanțarea nerambursabilă.
În acest caz este proiectul ”Soluții anti-praf pentru București”, în valoare totală de 2,405,000 lei și din care s-au executat doar 55,000 lei, municipalitatea propunându-și să acopere în acest an valoarea rămasă.
Însă pentru proiectul de Finalizare a stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) sunt alocate 255,595,000 lei. Valoarea actualizată a proiectului este de 1,021,503,000 lei, iar până la 31 decembrie fuseseră plătiți sub 40 milioane lei. Astfel, nici cu această alocare generoasă tot nu va fi acoperit costul rămas de executat (981,920,000 lei).
De asemenea, tot pentru stația de epurare de la Glina, este planificată o investiție nouă în valoare totală estimată la 601,639,000 lei, obiectiv pentru care este alocată în 2016 suma de puțin peste 1 milion de lei, bani care se duc în principal pentru consultanță financiară care să ajute la contractarea unei finanțări rambursabile externe pentru realizarea acestui proiect.
Pe lângă acest proiect major, este posibil ca în 2016 să fie alocate toată suma necesară (14,139,720 lei) pentru finalizarea proiectului ”Execuţie bazine de retentie Sufaru Gheorghe pentru deservire zona Bucureşti Măgurele” (în valoare totală de 19,177,130 lei).
Sunt în același timp alocate sume mici (dar care adunate ajung la 8,651,900 lei) pentru alte cheltuieli de investiții precum studiile de fezabilitate, planuri, hărți, servicii de asistență tehnică sau inițierea unui proiect de transport public cu bicicleta (e alocat 1 milion de lei).

 • Energie termică


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Acordarea nediferențiată face ca persoanele cu venituri mari să fie principalele beneficiare ale acestei măsuri de protecție socială
  • Subvenția mare face imposibilă alocarea de resurse suplimentare pentru investiții

  Dezavantaje

  • Nu există o grilă de calcul diferențiată pentru acordarea subvenției
  • Măsură nepopulară pe care cu greu și-o asumă politicienii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Datoriile au dus la întreruperi și defecțiuni
  • Acumularea de datorii face imposibile investiții

  Dezavantaje

  • Chiar și cu plata datoriilor la zi, RADET este tot ineficient
  • Deja sumele acordate reprezintă o bună parte din bugetul local

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Ar putea duce la scăderea costurilor pentru că ar fi mai puține pierderi
  • Infrastructura este foarte veche

  Dezavantaje

  • Necesarul de investiții este evaluat la 100 milioane euro/ an, o sumă pe care cu greu și-o poate permite bugetul local
  • Lucrările s-ar întinde pe aproximativ 10 ani, deci efortul financiar ar fi de durată

Detalii

În acest domeniu, mare majoritate a cheltuielilor sunt destinate subvențiilor pentru căldură și pentru plata creditelor luate, dar și pentru transferul către RADET pentru realizarea de investiții:

 • Transporturi


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani nici pentru finalizarea celor vechi
  • Alocările sunt prea mici ca să fie terminate în timp util

  Dezavantaje

  • Multe dintre proiecte sunt necesare și promise
  • E bine să fie începute lucrările, poate așa există vreo șansă de finalizare

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Nu sunt bani pentru alte proiecte noi
  • Dacă nu se pot realiza lucrările, sunt bani aruncați

  Dezavantaje

  • Fără acestea nu se poate aplica pentru alte finanțări (cum ar fi cele europene)
  • Trebuie gândit în perspectivă, iar pentru asta sunt necesare studii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Sunt deja multe întârzieri, ceea ce duce la costuri suplimentare
  • Efortul de finalizarea a lucrărilor va permite începerea altor lucrări

  Dezavantaje

  • Nu vor rămâne suficiente resurse pentru alte proiecte
  • Toate proiectele sunt prioritare, nu doar acestea

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Există o decizie definitivă a instanței privind nelegalitatea proiectului
  • Este o investitie costisitoare

  Dezavantaje

  • Este deja semnat un contract
  • Poate fi un proiect necesar pentru reducerea traficului

Detalii

Cea mai mare parte a cheltuielilor de la acest domeniu merg către RATB, respectiv pentru subvenționarea transportului în comun. La aceasta se adaugă și alte cheltuieli de investiții destinate tot transportului public.
Cât privește investițiile în străzi, observăm că acestea compensează pe de o parte proiectele pe fonduri europene nerambursabile nefinalizate până la 31 decembrie 2015 și pentru care s-a pierdut finanțarea, dar și câteva investiții din bugetul local.
Proiectul din fonduri nerambursabile pentru care s-a pierdut finanțarea europeană este cel de Modernizare a infrastructurii rutiere de la Piața Sudului, un proiect cu o valoare inițială de 127 milioane lei, actualizată la 144 milioane lei și pentru care s-a reușit plata până la sfârșitul anului trecut de doar 19.5 milioane de lei. Suma rămasă de executat – 124,831,000 lei – va trebui acoperită din bugetul local, în anul 2016 fiind alocate puțin peste 7 milioane de lei.
Pentru proiectele finanțate de la bugetul local observăm de asemenea creșteri spectaculoase ale costurilor actualizate. Doar pe totalul obiectivelor de investiții deja pornite există costuri suplimentare de peste 2.5 miliarde lei:


Dupa ce ai completat toate optiunile: