Uzură

Finanțeză

deprecierea calităților unui bun, stabilita funcție de vechime, întrebuințare și starea de întreținere a acestuia.

Română

îmbătrânirea bunurilor