Secţiune de dezvoltare

Finanțeză

partea complementară a bugetelor prevăzute de lege, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.

Română

bucata din bugetul local unde sunt puse investițiile