Scrisoare de garanție bancară

Finanțeză

un document scris prin care banca se angajează în mod irevocabil ca, în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică (debitorul principal) nu va îndeplini o obligație indicată expres în documentul respectiv față de un terț, să plătească suma neachitată în favoarea beneficiarului.

Română

atunci când garantează banca pentru tine