Scadență

Finanțeză

termenul sau data la care trebuie îndeplinită o obligație.

Română

momentul plății