Restanță

Finanțeză

suma încă neplatită din valoarea nominală a unei acțiuni normative.

Română

plată neachitată la termen