Responsabilitate fiscal-bugetară

Finanțeză

principiu care prevede obligația de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod prudent și de a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung.

Română

visul oricărui cetățean