Redevență

Finanțeză

orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă a unor active corporale sau necorporale.

Română

de exemplu, taxa pe care o dă o companie pentru că extrage petrol din teritoriul țării