Plata cheltuielilor

Finanțeză

faza din procesul execuţiei bugetare, reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi.

Română

când „marci” banu’