Operator economic

Finanțeză

o instituţie care prestează activităţi cu caracter economic, adică activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă, indiferent de statutul său legal şi modul de finanţare.

Română

negustor