Mandant

Finanțeză

o persoană care, în virtutea unui contract de mandat, îl împuterniceşte pe mandatar să facă ceva în numele şi pe socoteala sa. Mandantul trebuie să execute toate obligaţiile asumate pe seama sa de către mandatar faţă de terţi în limitele împuternicirii date; să-l despăgubească pe mandatar pentru toate cheltuielile efectuate şi pentru toate pierderile suferite cu ocazia şi din pricina executării mandatului; să plătească mandatarului dobânzile aferente sumelor avansate şi cheltuielilor făcute de acesta cu ocazia executării mandatului chiar dacă n-a fost pus în întârziere; în cazul contractului de mandat cu titlu oneros, mandantul trebuie să plătească mandatarului remuneraţia cuvenită.

Română

cel care roagă sau plătește pe altcineva să facă ceva în locul lui