Licitație

Finanțeză

vânzare a unui bun făcută în public, după reguli speciale, având drept rezultat atribuirea obiectului de vânzare persoanei care a oferit preţul cel mai mare.

Română

ce făcea Nică cu „pupăza din tei” în iarmaroc