Lege bugetară anuală

Finanțeză

lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.

Română

legea din care știi ce se va cheltui și cum într-un an