Insolvenţă

Finanțeză

acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Română

dacă n-am, n-am, că dacă aveam, dădeam