Impozite și taxe locale

Finanțeză

impozitele și taxele prevăzute de lege care se varsă la bugetele locale, precum: impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport etc.

Română

danii fiscale