Emitent

Finanțeză

persoana (fizică sau juridică) ce emite hârtii de valoare, bancnote etc.

Română

cel care emite