Echilibrare financiară

Finanțeză

transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat către unitățile administrativ-teritoriale în vederea asigurării fondurilor necesare furnizării de servicii publice, în condițiile legii

Română

bani dați de guvern către bugetele locale