Drepturi de autor și drepturi conexe

Finanțeză

dreptul de autor și drepturile conexe reprezintă instrumente și concepte legale care recunosc, garantează și protejează drepturile unui creator asupra propriei creații fie că vorbim de opere literare, artistice sau știintifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală. Drepturile conexe au ca particularitate faptul că protejează drepturile interpreților, producătorilor de înregistrări audio – video și ale televiziunilor, asigurându-le posibilitatea de a beneficia de pe urma muncii lor.

Română

efectele bănești ale creației