Donaţie

Finanțeză

fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de la o persoană juridică sau fizică cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie;

Română

cado’