Dobânda penalizatoare

Finanțeză

dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă.

Română

un fel de pedeapsă în bani pentru că nu ai plătit la timp