Credite destinate unor acţiuni multianuale

Finanțeză

sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi determină credite de angajament şi credite bugetare

Română

bani puși în buget pentru proiecte cu durată mai mare de un an