Cotă defalcată din unele venituri ale bugetului de stat

Finanțeză

procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se alocă bugetelor locale, pe baza unei formule stabilite prin lege

Română

de la centru vine grosul