Contribuabil

Finanțeză

persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate care datorează și/sau plătește impozite, taxe, contribuţii şi alte sume, bugetului general consolidat

Română

finanțatorul la stat