Contract de leasing operațional

Finanțeză

acord încheiat între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice) prin care una din părți transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părți, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing. În acest caz, legiuitorul foloseşte noţiunea de chirie şi arată că aceasta se stabileşte prin acordul părţilor

Română

închiriez pe termen lung un bun, contra unei rate periodice