Contract de leasing financiar

Finanțeză

acord încheiat între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice) prin care una din părți transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părți, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing ce reprezintă cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de leasing care se stabileşte pe baza ratei convenite prin acordul părţilor

Română

închiriez pe termen lung un bun contra unei rate periodice și acest bun rămâne în patrimoniul meu