Contestație (la buget)

Finanțeză

în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, se definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia. În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite. Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.

Română

modalitate prin care cetățenii pot interveni asupra bugetului local