Consolidare

Finanțeză

operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele publice, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora

Română

buget transcris „pe curat”, pentru a nu fi puse de două ori sumele transferate între diverse bugete