Cofinanţare

Finanțeză

finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse atrase

Română

atunci când finațezi ceva din mai multe surse, de exemplu de la bugetul local și din fonduri europene