Capital social

Finanțeză

parte din patrimoniul unei societăți comerciale, care cuprinde aportul în bani sau în natură, adus de membrii societății la data constituirii acesteia, pentru a servi la înfăptuirea activității ei și la atingerea scopului urmărit.

Română

cu ce contribuie cine deține o companie