Bugetare multianuală

Finanțeză

alocarea de sume unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare.

Română

planificarea resurselor pe o perioadă mai mare de un an