Bilanţ

Finanțeză

situație financiară care prezintă imaginea activelor, pasivelor și capitalurile proprii a unei companii sau instituții, la un moment dat în timp. Spre deosebire de contul de profit si pierdere care prezinta un flux de venituri si cheltuieli aferente unei perioade (raport dinamic), acest document este un raport static.

Română

„fotografia” situațiilor financiare la un moment dat