Autorizare bugetară

Finanțeză

aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau de a efectua plăţi, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament şi/sau bugetare aprobate

Română

când o instituție este acoperită de hârtii pentru a cheltui bani