Ajutor de stat

Finanțeză

avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre ale UE. Ajutoarele de stat neautorizate sunt considerate ilegale.

Română

bani dați de stat unei întreprinderi care o favorizează în fața altora similare