Ajutor de MINIMIS

Finanțeză

o măsură de sprijin acordată unei întreprinderi, indiferent de mărimea acesteia, care nu depăşeşte 200.000 Eur pe o perioadă de trei ani fiscali (100.000 Eur pentru orice întreprindere care activează în sectorul transporturilor).

Română

formă de sprijin public pentru întreprinderi