Indicele de dezvoltare

Obiectivul cercetării de diagnosticare a nevoilor de dezvoltare pe termen lung s-a făcut în raport de trei categorii mari: calitatea guvernării, calitatea mediului de afaceri și calitatea vieții. Pentru indicatorii bugetari, s-au urmărit alocările pe trei surse bugetare: fonduri europene, buget național, bugete locale. Perioada acoperită de indicatori a fost ciclul 2007-2014 (perioada pentru care avem date finale privind execuția bugetară). Pentru fiecare dintre categorii, au fost selectați următorii indicatori principali pentru ultimul an de referință (2014).

 

 

Pe baza indicatorilor selectați pentru anul de referință 2014, au fost create pentru fiecare dintre aceștia variabile z (calculate pe baza mediei înregistrate la nivelul județelor și a deviației standard). Raportarea unui județ se face astfel pe o scară de la -2 la +2, rezultând astfel topul de dezvoltare.

 

 

Astfel, a rezultat un indice compozit, care evaluează dezvoltarea unui județ în raport de cele trei mari categorii.