Indicele de coerenta bugetara

Această evaluare a luat în calcul, pe baza datelor deja prelucrate, două elemente principale pentru perioada 2007-2014:

– Creșterea reală a PIB
– Ponderea cheltuielilor pentru investiții (fonduri externe nerambursabile + cheltuieli de capital + operațiuni financiare) din bugetul județului.

Astfel, evaluarea determină în ce măsură există o corelație între politicile de dezvoltare de la nivelul județului și creșterea resimțită în economia județului. Evoluțiile, pe regiuni de dezvoltare și județe, arată astfel: