Mureș

Populatie:546,415
Municipii:4
Orase:7
Comune:91
PIB:14,522

Calitatea Vietii

Educatie:
103,955 elevi
7,485 profesori
189 scoli

Sistem sanitar:
15 spitale
2221 medici

Piata muncii:
230.2 mii in campul muncii
5.80% someri

Calitatea Mediului de afaceri

Infrastructura:
702 KM strazi orasanesti
481 KM strazi orasenesti modernizate
2,127 KM drumuri publica
152 KM drumuri de pamant

Agricultura:
671,388 ha fond funciar
411,131 ha suprafata agricola
2,179,168 RON valoarea productiei ramurii agricole

IMM-uri:
10,736 cu mai putin de 10 angajati
1,267 cu mai putin de 50 de angajati

Calitatea Guvernarii

Capacitate administrativa:
27.60% independenta de bugetul central
5,317 numar maxim de posturi in administratia publica

Coruptie
40 cazuri de condamnari definitve DNA

Siguranta cetateanului:
203 persoane condamnate definitiv la suta de mii de locuitoriBugetul local


Bugetul cetățeanului

 
0
Cheltuieli:
 • Servicii publice generale


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Aparatul administrativ este deja foarte mare, este nevoie mai ales de investiții în dezvoltare
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Există majorări salariale prognozate în sistemul bugetar, acestea vor trebui reflectate și în buget
  • O administrație mai bună va reuși să facă mai multe pentru cetățeni

  Dezavantaje

  • Aparatul administrativ este deja foarte mare, este nevoie mai ales de investiții în dezvoltare
  • Resursele financiare sunt limitate

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Costurile cu bunurile și serviciile sunt în mare măsură nedetaliate, se poate presupune că sunt costuri care nu sunt neapărat necesare
  • Această sumă se poate economisi și dintr-o mai bună planificare a achizițiilor

  Dezavantaje

  • Pot apărea multe cheltuieli neprevăzute și un astfel de capitol oferă o oarecare flexibilitate
  • Aceste costuri sunt necesare pentru buna funcționare a CJ și reflectă inclusiv creșterile salariale ale bugetarilor

Detalii

 • Învățământ


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Pentru Învățământ , totalul cheltuielilor este defalcat între cele destinate învățământului primar: 11,843,000.00 lei și învățământul nedefinibil prin nivel sau special: 14,595,000.00 lei.

 • Sănătate


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Aproape întreaga sumă destinată acestui capitol sunt cheltuieli alocate spitalelor județene. Ca și investiție, avem suma de 100,000 lei destinată Amenajarea unui centru de sănătate in localitatea Archita.

 • Cultură, recreere, religie


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Pentru Cultură, recreere și religie, 17,537,000.00 lei sunt destinați servicilor culturale, din care 10,220,000.00 sunt destinați instituților publice de spectacole și concerte.  Servicile religoase au alocate cheltuieli de numai puțin de 12,000,000 lei. Ca și investiții, avem suma de 432,000 lei din care 300,000 pentru PT clădire Apollo și 5,000 pentru taxe, avize , acorduri pt lucrărișe de investiții clădire Apollo.

 • Asigurări și asistență socială


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Asigurările şi asistenţa socială au cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor județului Mureș cu aproape 35% și un total de peste 100 milioane. Din aceasta, 96,911,000.00 lei sunt pentru asistența socială în caz de invaliditate și 30,939,000.00 lei pentru asistența socială pentru familie și copii.

 • Protecția mediului


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Din totalul cheltuielilor acestui capitol , 1,757,000 lei sunt destinați investiților. Pentru cele din urmă putem remarca suma de 1,488,000 lei destinați Întocmire documentaţii tehnice pentru accesare fonduri în cadrul programelor operaţionale 2014-2020 care vizează infrastructura de mediu.

 • Transporturi


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Transporturile au o pondere de 28% și un total de peste 100 milioane.  Aproape jumătate din sumă sunt cheltuilei de investiție în valoare de 54,911,000 lei. Dintre acestea, se remarcă 3,100,000 alocați Proiectare şi execuţie “Amenajare sediu Serviciu  de Întreţinere Drumuri Judeţene” (inclusiv taxe şi avize).


Dupa ce ai completat toate optiunile: