Iași

Populatie:786,596
Municipii:2
Orase:3
Comune:93
PIB:20,589

Calitatea Vietii

Educatie:
196,078 elevi
11,705 profesori
273 scoli

Sistem sanitar:
36 spitale
3087 medici

Piata muncii:
280.3 mii in campul muncii
5.00% someri

Calitatea Mediului de afaceri

Infrastructura:
785 KM strazi orasanesti
490 KM strazi orasenesti modernizate
2,361 KM drumuri publica
436 KM drumuri de pamant

Agricultura:
547,558 ha fond funciar
381,256 ha suprafata agricola
2,292,929 RON valoarea productiei ramurii agricole

IMM-uri:
13,090 cu mai putin de 10 angajati
1,498 cu mai putin de 50 de angajati

Calitatea Guvernarii

Capacitate administrativa:
21.92% independenta de bugetul central
5,911 numar maxim de posturi in administratia publica

Coruptie
64 cazuri de condamnari definitve DNA

Siguranta cetateanului:
133 persoane condamnate definitiv la suta de mii de locuitoriBugetul local


Bugetul cetățeanului

 
0
Cheltuieli:
 • Servicii publice generale


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Aparatul administrativ este deja foarte mare, este nevoie mai ales de investiții în dezvoltare
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Există majorări salariale prognozate în sistemul bugetar, acestea vor trebui reflectate și în buget
  • O administrație mai bună va reuși să facă mai multe pentru cetățeni

  Dezavantaje

  • Aparatul administrativ este deja foarte mare, este nevoie mai ales de investiții în dezvoltare
  • Resursele financiare sunt limitate

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Costurile cu bunurile și serviciile sunt în mare măsură nedetaliate, se poate presupune că sunt costuri care nu sunt neapărat necesare
  • Această sumă se poate economisi și dintr-o mai bună planificare a achizițiilor

  Dezavantaje

  • Pot apărea multe cheltuieli neprevăzute și un astfel de capitol oferă o oarecare flexibilitate
  • Aceste costuri sunt necesare pentru buna funcționare a CJ și reflectă inclusiv creșterile salariale ale bugetarilor

Detalii

 • Ordine publică


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Aparatul administrativ este deja foarte mare, este nevoie mai ales de investiții în dezvoltare
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Există un deficit în acest domeniu
  • Ordinea publică este o prioritate

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Din totalul cheltuielilor acestui capitol, 275.40 reprezintă investiții pentru diferite dotări independente, restul sume fiind destinate protecției civile și protecției contra incendilor.

 • Învățământ


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Învățământul are un impact de aproape 14% din totalul cheltuielilor bugetului Iași, situându-se pe locul 2 din acest punct de vedere. La nivel de investiții, avem doar suma de 201.70 mii lei, bani destinați dotărilor independete pentru liceele și centrele școlare din județ.

 • Sănătate R


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Pentru capitolul Sănatate, aproape întreaga sumă destinată acestuia este utilizată pentru servicile medicale din unitățile sanitare cu paturi: 7,273.27 mii lei. Restul banilor fiind sume destinate altor cheltuilei din sănătate.

 • Cultură, recreere, religie


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Pentru acest capitol, se remarcă cei 17,337.75 lei destinați instituților pentru spectacole și concerte, aproape jumătate din totalul cheltuielilor acestui capitol. Servicile religioase au și ele o sumă considerabilă alocată: 10,796.07 lei în timp ce, bibliotecile din județ și muzeele au împreună 10 milioane.

 • Asigurări și asistență socială


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Asigurările şi asistenţa socială sunt capitolul cu cele mai multe cheltuieli din judeţul Iași, cu o pondere de aproape 50%, fiind județul cu cele mai numeroase cheltuieli destinate acestei categorii, vorbim de o sumă de peste 200 milioane. În ciuda acestei sume, investițile reprezintă doar 1,052.24 lei, remarcându-se cei 210.66 lei destinați achiziționării unei centrale termice și instalații de încălzire în corpul de clădire C16, Unitatea medico-socială Răducăneni.

 • Locuințe și dezvoltare publică


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

La acest capitol , aproape jumătate din sumă este alocată unei investiții în elaborarea unor hărți de risc la alunecările de teren pt unitățile administrativ-teritoriale: Podul Iloasei, Alexandru Ioan Cuza, Brăiești, Cristești, Coarnele Caprei, Holboca, Lespezi, Plugar, Țigănași și Vlădeni.

 • Protecția mediului


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Protecţia mediului are alocată și ea o sumă considerabilă destinată cheltuielilor. Ca și investiții totale, avem suma de 1,025.31 lei , din care 975.31 sunt destinați Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole gradate.

 • Transporturi


 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Estimările sunt realizate pe baza istoricului de funcționare
  • Actualele alocări asigură o bună funcționare

  Dezavantaje

  • Comunitatea are resurse limitate, acestea trebuie
  • Resursele financiare ar trebui îndreptate către alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele din alte domenii pot fi economisite
  • Domeniul trebuie să devină o prioritate pentru județ

  Dezavantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

 • alfa mai multe

  Avantaje

  • Resursele financiare sunt limitate
  • Este nevoie de investiții în alte domenii

  Dezavantaje

  • Domeniul este esențial pentru dezvoltarea județului
  • Ar trebui făcute economii în alte domenii

Detalii

Transporturile, comparativ cu celelalte județe, au alocate o sumă nu la fel de numeroasă. Totuși, au cel mai ridicat nivel de investiții din acest județ, cu suma de  4,029.20 lei. Din aceștia, 3,278.76 lei sunt destinați unui studiu de fezabilitate, studii de teren, expertize tehnice pentru drumuri și poduri, cât și documentații pentru obținrea avizelor, acordurilor și autorizaților ”Regiunea Nord-Est Axa Rutieră Strategică 1: Iași-Suceava.”.


Dupa ce ai completat toate optiunile: